Jaké role hrají jednotliví uživatelé?

iDovolenka pracuje se třemi typy rolí lidí, kteří vstupují do aplikace. Než začnete zakládat strukturu firmy, promyslete si, jak budou kteří lidé v systému registrováni. Toto nastavení lze později velmi jednoduše změnit.

Administrátor

Administrátor zakládá účet firmy, jednotlivá oddělení i zaměstnance. Může nastavovat všechny parametry, opět v celé hierarchii, tedy firma – oddělení – zaměstnanec. Administrátor nese plnou odpovědnost za stav agendy, kterou může prakticky libovolně měnit, včetně zásahů do minulosti, schvalování všech žádostí a rušení událostí.

Administrátor může a nemusí vystupovat také v roli nadřízeného či zaměstnance. Můžete se rozhodnout, že administrátor bude mít zcela separátní účet pouze pro správu vaší iDovolenky, a nebo může jít o běžného zaměstnance, který bude mít práva administrátora.

Administrátorů může mít firma více. Administrátorem se uživatel stává tak, že ho touto rolí pověří jiný administrátor. Doporučujeme však používat tuto možnost velmi opatrně.

Pokud je administrátor zařazený do oddělení, jeho dovolenou mu schvaluje nadřízený jeho oddělení. Pokud administrátor není do nikam zařazený, vše je mu schváleno automaticky a okamžitě. To bude vhodné především pro menší firmy, kde roli administrátora často hrají majitelé.

Více o administrátorovi a jeho možnostech zde.

Nadřízený

Nadřízený vzniká tak, že běžného zaměstnance administrátor pověří touto rolí. Nadřízený vidí v kalendáři celé své oddělení a jeho členům schvaluje žádosti o dovolenou.

Nadřízený je sám o sobě také zaměstnancem, který žádá o dovolenou svého nadřízeného. Jeho nadřízeným je osoba, která je vedoucím nadřízeného oddělení. Příklad: účtárna je oddělení podřízené finančnímu oddělení. Nadřízenému účtárny bude dovolenou schvalovat nadřízený finančního oddělení.

iDovolenka umožňuje vybraným pracovníkům nastavit automatické schválení dovolené. Toto nastavení zajišťuje administrátor a je vhodné především pro výše postavené vedoucí pracovníky.

Více o nadřízeném a jeho možnostech zde.

Zaměstnanec

Zaměstnanci jsou zařazeni do oddělení, dovolenou jim schvaluje nadřízený tohoto oddělení. Pokud zaměstnanec není zařazený (jde například o externistu a dovolenou nemá, ale potřebujete evidovat jeho dostupnost), dovolenou mu schvaluje administrátor.

Pokud je zaměstnanec součástí oddělení, které nemá nadřízeného (například se jedná o malé buňky organizace), jeho dovolenou mu schvaluje nadřízený manažer nadřízeného oddělení. Asi by se nemělo stát, že by ani nadřízeného oddělení nemělo manažera, nicméně v tomto případě zaměstnanci schvaluje dovolenou administrátor.

Více o roli zaměstnance zde.