Co je nového v iDovolence

Prosinec 2014

Čerpání dovolené v následujícím roce a převod dovolené

Zaměstnanec může žádat o dovolenou v příštím roce až do výše limitu, který je stanoven na úrovni globálního nastavení, resp. oddělení. 1. ledna 2015 dojde k:
– přepsání hodnoty nároku na dovolenou u zaměstnance hodnotou uvedenou v globálním nastavení, nebo nastavení oddělení (pokud je definováno)
– nevyčerpaná dovolená se převede do samostatného pole “Převedená dovolená”.
– benefit days a sick days se do dalšího roku nepřevádí

Nové druhy volna

Nyní můžete evidovat další druhy volna, jako je nemocenská, neplacené volno či návštěva lékaře. Všechny tyto druhy volna podléhají schválení nadřízeného a objeví se v měsíčních reportech.

Reporty

V reportech si můžete filtrovat druhy volna, které chcete zobrazit a následně exportovat do souboru. Vyexportované reporty jdou nyní otevřít přímo v Excelu bez nutnosti importovat CSV. Opravili jsme kódování diakritiky v exportovaném souboru.

Přílohy iCal

Každá emailová notifikace, která doprovází schválení volna nyní obsahuje přílohu iCal, po jejímž otevření si zaměstnanec může událost vložit do svého kalendáře. Rovněž zrušení volna odesílá notifikaci s iCal přílohou, která ruší v kalendáři uloženou událost. Bohužel rušení událostí v kalendáři funguje jen na některých konfiguracích emailového klienta, resp. kalendáře. Jde o dobře popsanou chybu, se kterou se potýkají všichni vývojáři a v současné době na ní neexistuje spolehlivé řešení.

Slovenský kalendář

Pro naše kolegy a přátele ze Slovenska jsme zprovoznili slovenský kalendář státních svátků. Firma může pracovat i ve smíšeném módu – tedy že některá oddělení budou vycházet z českého, jiná ze slovenského kalendáře. Jsme tedy připraveni a těšíme se na česko-slovenské firmy 🙂


Říjen 2014

Rozšíření karty zaměstnance

K zaměstnancům nyní můžete evidovat dodatečné údaje, typ pracovněprávního vztahu, jeho počátek a ukončení, můžete si vést u zaměstnanců poznámky.

Jednotná obrazovka pro nastavování údajů u zaměstnanců

Administrátoři mají nyní k dispozici novou záložku, na které vidí všechny zaměstnance a jejich nastavené parametry. Na této obrazovce může tyto parametry jednoduše měnit. Okamžitě tedy vidíte, kdo má nastaveno kolik dní dovolené, a všechny další parametry.

O dovolenou lze žádat zpětně

Administrátoři nyní mohou nastavit i záporné číslo do kolonky “Počet dnů o který je nutné zažádat o dovolenou předem”. Pokud nastavíte například -1, půjde žádat o dovolenou i jeden den zpětně.


Září 2014

Nastavení kdo vidí jaké dovolené

Lze nastavit, zda zaměstnanec vidí ve svém kalendáři dovolenou ostatních ve zbytku firmy. Takže pokud potřebujete vidět dovolenou naskrz týmy, toto je řešení. Nastavení lze provést na úrovni celé firmy (všichni vidí všechny), na úrovni oddělení (členové oddělení vidí všechny ostatní) a na úrovni konkrétního zaměstnance (ten vidí všechny ve firmě).

Pouze smysluplné reporty

Reporty považujeme za závazné. Slouží jako podklad pro mzdovou účetní, a proto jsme zavedli opatření, že report je možné exportovat pouze tehdy, pokud jsou za dané období uzavřeny všechny žádosti (o dovolenou i její zrušení). Administrátor může v krajním případě uzavřít tyto žádosti sám, třeba po dohodě s nadřízenými, nebo je může informovat o tom, že je potřeba, aby se k žádostem co nejrychleji vyjádřili.

Nové verze mobilní aplikací

Vydali jsme novou verzi aplikace pro Android, iOS čeká na schválení Applem.


Srpen 2014

První verze mobilních aplikací

Vydali jsme první verze aplikací pro Android a iOS. Neradi připouštíme, že verze pro Android toho teď umí trochu víc než ta pro Apple 🙂 Více informací zde.

Individuální počet dní dovolené

Každý zaměstnanec může mít stanoven individuální počet dní dovolené. Tím se přepisuje nastavení globální i nastavení oddělení. Tímto způsobem vyřešíte situaci, kdy zaměstnanec má buď jiný počet dní dovolené než zbytek firmy / oddělení, nebo když nastupuje během roku. Fungují celá čísla i polovina dne.

Podřízený / nadřízený

Nadřízení nyní ve svém kalendáři vidí i dovolenou svých nadřízených. Usnadní to plánování dovolené, kromě toho ani “big boss” svou dovolenou stejně neutají .-)

Více adminů

Admin může učinit adminem kohokoliv z ostatních zaměstnanců. Řeší to situaci, kdy je nezbytná nahraditelnost, případně se na pozici, která se o agendu dovolených stará, střídají dvě či více osob.