Kolik stojí firmu o 100 zaměstnancích jejich dovolená?

Kompletní náklady na dovolenou je nutno počítat jako součet všech položek, které vstupují do hry. Jde nejen o cenu placeného času, ale také další náklady spojené s administrativou a evidencí dovolených.

Parametry firmy:

 • 100 zaměstnanců, z toho 4 manažeři
 • 20 dní dovolené / 1 zaměstnanec
 • brutto mzda zaměstnanců: 25.000 Kč
 • brutto mzda manažerů: 60.000 Kč

Mzdové náklady:

 • Celková hodnota fondu dovolené: 3.564.000 Kč / rok
 • Předpokládáme 3% chybně zaevidované dovolené, která je tak vybrána opakovaně
 • Náklady na chybně zaevidovanou dovolenou: 106.920 Kč

Náklady na evidenci při použití papírových dovolenek:

 • Zaměstnanec žádá v průměru 6x ročně o dovolenou
 • Čas zaměstnanců (žádající, asistentka, nadřízený, účetní) na vyřízení 1 žádosti: 6 minut
 • Cena času na vyřízení jedné žádosti: 38 Kč
 • Počet žádostí ročně: 600
 • Náklady na administrativu celkem: 22.781 Kč

 

Celkem tedy v tomto modelu stojí firmu dovolená zaměstnanců kromě samotného neproduktivního času 129.701 Kč.