Dovolené schvaluje a zamítá… Nadřízený

Vaše vlastní dovolená

Nadřízený má v rámci své iDovolenky dvě obrazovky: “Moje dovolená” a “Moje oddělení”. Moje dovolená zobrazuje… vaši dovolenou 🙂 Jde prakticky o stejný mechanismus jako v případě zaměstnance. Také vy vidíte celý svůj tým a můžete dovolenou plánovat podle situace.

Schvalování žádostí vašich podřízených

Přepněte se do obrazovky “Moje oddělení”. Uvidíte celý svůj tým, jejich plánované dovolené a žádosti o schválení. V iDovolence jsou žádosti dvojího typu – žádost o dovolenou a žádost o zrušení dovolené. Obojí se vám přehledně zobrazuje v levém panelu, v záložce “Dovolená mých podřízených”.
Zde si také můžete vyfiltrovat pouze konkrétní podřízené a vidět jejich dovolené a žádosti, nebo uvidíte celé oddělení. Jsou zde žádosti čekající na schválení nebo na zrušení. Kliknutím na zelenou “fajfku” schválíte žádost, červeným křížkem žádost zamítnete. Schválit nebo zamítnout žádost můžete také kliknutím do kalendáře, na blok označující čekající žádost.
Vždy na konci měsíce si zkontrolujte, zda máte všechny žádosti z daného měsíce schválené nebo zamítnuté. iDovolenka vygeneruje report pro mzdy, který by bez uzavření měsíce nemohl být přesný.

Zrušení dovolené

Pokud potřebujete z jakéhokoliv důvodu někomu zrušit již schválenou dovolenou, stačí kliknout do kalendáře na blok dovolené a zvolit funkci “Zrušit dovolenou” (obr. vlevo). Nebo můžete v seznamu schválených dovolených vybrat konkrétního zaměstnance, jeho termín a kliknout na červený křížek (obr. vpravo). Ať tak či tak, přejeme vám i vašim zaměstnancům, ať tuto funkci používáte co nejméně 🙂