Role a funkce Administrátora

Administrátor spravuje účet iDovolenka vaší společnosti. Nejčastěji tuto roli zastávají pracovníci HR oddělení, Office manažeři nebo asistentky. Kromě úvodního nastavení má Administrátor několik dalších důležitých úkolů.

Přehled a žádosti

Administrátor má kompletní přehled o všech dovolených celé firmy, včetně všech žádostí o dovolenou či žádostí o zrušení dovolené. V záložce TABULKA DOVOLENÝCH může místo nadřízeného schválit či zamítnout jakoukoliv aktuální žádost jakéhokoliv zaměstnance. Pokud tedy nadřízený není přítomen, Administrátor může zaměstnanci (ideálně po dohodě s jeho manažerem) schválit jeho žádost.

Založení událostí

Pokud zaměstnanec zapomněl vložit do iDovolenky jeho termín dovolené a je potřeba ji zpět založit, Administrátor to může jednoduše zařídit kliknutím na tlačítko VYTVOŘIT NOVOU UDÁLOST. Stačí vybrat zaměstnance a termín. Tento krok obchází schvalovací proces, událost je okamžitě vložena do systému!

Reporting

Administrátor může jednoduše vytvářet měsíční reporty dovolených pro celou firmu. Tento report následně vyexportuje do souboru .csv kliknutím jediného tlačítka. Report je připravený pro odeslání do mzdové účtárny.

Správa zaměstnanců, oddělení a parametrů

Administrátor vytváří a spravuje oddělení, zaměstnance a vedoucí pracovníky. Kromě toho může měnit globální nastavení firmy a individuální nastavení na úrovni zaměstnance a oddělení. Více informací najdete na stránce Založení iDovolenky. Administrátor také nastavuje individuální počet dnů dovolených pro každého zaměstnance.